bell_mess: (pic#10862244)
bell_mess ([personal profile] bell_mess) wrote2017-04-09 12:19 pm

MH17. Можем повторить...

Самара, сегодня утром. Надпись на заднем стекле "МН17. Можем повторить"Говорить об "одном дебиле" глупо: кто-то же изготовил эту наклейку...

Бездуховным голландским наркоманам и пидорасам должно понравиться, как думаете?


by
buran293: (Default)

[personal profile] buran293 2017-04-09 10:18 am (UTC)(link)
блять.
мокша в ґавтомобілі жідулі дваждЬІґавтомобільного заводу ліцензійної зборки фіат-124.
шо б воно, задрочене і в ротавиїбане ще б могло повторити?!
hozar: (Default)

[personal profile] hozar 2017-04-09 10:37 am (UTC)(link)
так вот на чем ездит капитан волошин!