artem772: (Default)

[personal profile] artem772 2017-04-25 04:09 pm (UTC)(link)
А якби не Майдан, то весь цей @банарій був би у нас також.