bell_mess: (Default)
bell_mess ([personal profile] bell_mess) wrote2017-06-11 01:46 pm

В свете открывшегося безвиза: а не съездить ли в гости к Шарию?

Или, скажем, к жиряге Вершинину [livejournal.com profile] putnik1 ? То-сё, приветы с родины передать...
buran293: (Default)

[personal profile] buran293 2017-06-11 11:18 am (UTC)(link)
є сподівання, шо такі думки і в тих підарасів стали системними.
себто, очело давить з тиском, потрібним для перетворення вугілля на діамант)
ratomira: (Default)

[personal profile] ratomira 2017-06-11 12:47 pm (UTC)(link)
В Италии никого нет? Я на днях туда лечу.
euthanasepam: (vata_borodata)

[personal profile] euthanasepam 2017-06-11 07:28 pm (UTC)(link)
Ватан Мальґін наче в Італії.